AZ LI. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI

(A döntő időpontja: április 27–29.)

 www.kmvon.net –

IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

 1. vers
 2. novella
 3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
 4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
 5. humoreszk
 6. slam poetry

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a hat ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el, és 3 perc áll rendelkezésre a szöveg előadására.

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.net honlapon.

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

 1. anyanyelvi versmondás
 2. anyanyelvi prózamondás
 3. népmesemondás
 4. drámai monológ előadása

5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

A körzeti versenyek lebonyolításának határideje március 31. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 8-ig a következő címre kell elküldeni: Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Bečej. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.netcímről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre, ugyanúgy április 8-ig! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb egy óra tizenöt perc, a kisfilm pedig tizenöt perces lehet. A jelentkezési lap letölthető a www.kmvon.net oldalról, és a következő e-mail címre kell elküldeni: szinhaz@tlkk.org, vagy a Művelődési Ház, Fő tér 2., 24400 Zenta postacímre. Jelentkezési határidő: április 8.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő április 20-án és 21-én kerül megrendezésre Zentán.

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

 1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

 1. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

 1. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

A jelentkezési lap a www.kmvon.net oldalról tölthető le, és március 30-ig kell elküldeni Szabó Tóth Gabriellának (szabogabriella848@gmail.com, vagy postai úton a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesületbe, a Petőfi Sándor u. 19., 21235 Temerin címre). A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője április 13-án, Temerinben kerül megrendezésre.

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témakör:

 1. A népi vallásossághoz kötődő nyomtatványok (a kántorok, kántorkönyvek)
 2. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hanyadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

A műveket három példányban várjuk a következő címre: Thurzó Lajos Közművelődési Központ – zentai Városi Múzeum, Posta utca 18., 24400 Zenta; és elektronikus úton az agnes@tlkk.org és a raffaij@open.telekom.rs címre. (Az e-mail tárgya: KMV Néprajzi Pályázat.) Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.net oldalon található, a zentai Városi Múzeumban pedig Nagy Abonyi Ágnes néprajzkutatónál személyesen vagy a 024/811-348-as telefonszámon kapható. A munkák beküldési határideje március 30.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

 1. rajz, grafika
 2. festészet
 3. szobrászat
 4. fotó
 5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat a Gimnazija Bečej, Zelena u. 13., 21220 Bečej címre kell elküldeni, Pakai Annamária magyartanárnő részére március 30-ig.

A pályamunkákhoz kerjük csatolni a következő adatokat:

– név, osztály

– iskola neve

– felkészítő tanár neve, ha van

A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni.

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

 1. KMV – 2018

Népzenei és Néptáncvetélkedő: április 13., Temerin

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 20–21., Zenta

Beszédművészeti Vetélkedő és Megzenésített Versek Vetélkedője: április 27., Óbecse

Irodalmi Vetélkedő: április 28., Óbecse

Gálaműsor és díjkiosztás: április 29., Óbecse

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A plakátokat .pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A plakátokat e-mailben várjuk a kmvofficial1@kmvon.net címre február 28-ig.