Közös mezőgazdasági programokról, szakértői szintű tapasztalat-átadásról és közös feldolgozóüzem létesítéséről is tárgyalt Szerbia mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási miniszterével a magyar agrártárca vezetője.

A pénteki magyar–szerb kormányülés előtt Fazekas Sándor és Branislav Nedimović megbeszélésén a szerb miniszter érdeklődött a Magyarországon alkalmazott Agrárhitel Garancia program működéséről. Magyarország kész átadni a hitelprogrammal kapcsolatos tapasztalatait, továbbá szakértői együttműködést is kész vállalni, melynek az európai uniós finanszírozású (Twinning) projektek adhatnak keretet.

Fazekas Sándor a megbeszélésen egyetértett szerb partnerének azon javaslatával, miszerint a Vajdaságban működő, Magyarország által a Határon Túli Gazdaságfejlesztési Program keretében nyújtott támogatásokat a jövőben a feldolgozott termékek előállítására kell összpontosítani. Ez a, főként agráriumból élő, vajdasági magyarok és Szerbia gazdasága szempontjából egyaránt gyümölcsöző lehet.

A negyedik magyar-szerb kormánycsúcs ünnepélyes aláírási ceremóniája keretében szándéknyilatkozat is született, amelyben a szerb Mezőgazdasági, Erdő- és Vízgazdálkodási Minisztérium és a magyar Földművelésügyi Minisztérium konkretizálta a mezőgazdasági és élelmiszeripar jövőbeli együttműködési területeit. Ezek közül az egyik legjelentősebb vállalás, hogy országaink a közeljövőben Dél-Szerbiában egy nagy kapacitású bogyósgyümölcs feldolgozóüzemet hoznak létre.

A kétnapos magyar–szerb kormányülés keretében Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter megbeszélést folytatott Goran Trivan szerb környezetvédelmi miniszterrel is.

A találkozón a felek egyetértettek abban, hogy a két ország között a környezetvédelmi együttműködés jó, vitás kérdések nincsenek, Magyarország pedig minden területen segíti déli szomszédja EU-csatlakozási törekvéseit. Magyarország érdekelt abban, hogy Szerbiát bevonja a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó regionális együttműködésekbe, ugyanakkor szívesen átadja szerb partnereinek azokat a konkrét szakmai tapasztalatokat is, amelyeket az európai uniós csatlakozási folyamat során szerzett.

A megbeszélésen Goran Trivan hangsúlyozta: a két országot összeköti a Duna, de a Tisza és a Dráva kérdéseiről is folyamatosan egyeztetnek a két ország környezetvédelmi szakemberei. Szerbia komoly érdeklődést mutat a magyarországi nemzeti parkok magas színvonalú működtetése iránt, illetve a szennyvíztisztításban elért eredmények megismerése is érdekli a szerb felet. Ezekről a kérdésekről a két ország szakértői szinten folytatja a megbeszéléseket.

A két miniszter egyetértett abban, hogy a 2007-ben aláírt szerb-magyar környezetvédelmi memorandumot meg kell újítani, Goran Trivan pedig hangsúlyozta: Szerbia érdekelt abban, hogy minden regionális környezetvédelmi együttműködéshez csatlakozzon.