„Bölcsészkaron irodalmat tanulni, naplót írni, olvasni – a lehető legjobb dolog, ami történhet Önökkel!” Az idézett mondattal fejezhető ki Kukorelly Endre (számos más, jelentős elismerés mellett) József Attila-díjjal kitüntetett író, az újvidéki Magyar Tanszék nagyszámú hallgatója előtt, a Kontaktzóna című rendezvénysorozat keretében (november 13-án) megtartott könyvbemutatójának „üzenete”. Idézőjelbe kívánkozik az „üzenet” kifejezés e kontextusban, hiszen a sok műfajban jeleskedő író életműve épp a hagyományos irodalmi beszédmódoknak, a konvencióknak áll ellen leginkább. Sok más mellett erről a magatartásról is szó esett a beszélgetés során, amelyet a rendezvény főszervezője, moderátora, dr. Bordás Sándor bajai egyetemi docens, a tanszék ún. ingázó lektora vezetett.

Idézőjelbe kívánkozik a „könyvbemutató” meghatározás is, hiszen a rendezvény nem egy meghatározott könyv megjelenéséhez kötődött, hanem a teljes Kukorelly-opushoz. Korai versesköteteiről (A valóság  édessége, Maniѐre, Én senkivel sem üldögélek stb.), (nagy) regényeiről (Rom, TündérVölgy) éppúgy szó esett, mint politikai és irodalmi esszéiről (Országházi divatok, Porcelánbolt stb.), illetve a nőkről és a szerelemről szóló prózáiról (Ezer és 3 avagy a nőkben rejlő szív, Reggel egyik istennő).

A nagyformátumú témáktól (pl. a létkérdések) az irodalmi trágárkodásig ívelő, érdekfeszítő beszélgetést felolvasás zárta: Kukorelly Endre verseiből olvasott fel hallgatóságának.

(Fotók: Paraczki László)