A Horgos központjában levő Szent István mellszobornál tisztelgett a Magyar Mozgalom küldöttsége országalapító királyunk emléke előtt augusztus 20-án. Az egybegyűlteket Zsoldos Ferenc, az Ügyvivő Testület tagja köszöntötte, és tartott ünnepi beszédet. István király életművét méltatva elsősorban azt hangsúlyozta, hogy amíg az új ország állapotainak stabilizálása volt a cél, addig erős kezű uralkodó volt, amikor azonban ezt sikerült megvalósítania, képes volt váltani, és tudott bölcs, megengedő és békességre törekvő királya lenni a kereszténységet felvett nomád népnek, amely ennek köszönhetően egyedüliként tudott megmaradni Európában a vándorló ázsiai törzsek közül. A mai közhangulatra és közéleti állapotokra utalva a szónok István király intelmei közül azt a részt idézte, mely szerint „uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden; tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és király fiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog; ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevélykedsz az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod.”

A Himnusz közös eléneklése után a tisztelet és emlékezés virágcsokrát Joó Horti Lívia, Garai Zsolt és Kókai Péter, a Magyar Mozgalom társelnökei helyezték el Szent István mellszobra előtt.