halálbüntetés (lat. supplicium ultimum): a legsúlyosabb büntető szankció, a bűnösnek ítélt ember életének erőszakos kioltása. Kezdetben az egyén, ill. a család →vérbosszúja, a polgári jogban kizárólag az állam által alkalmazható megtorlás főbenjáró bűnökért.”
(Magyar Katolikus Lexikon)

Apja révén félig magyar az a férfi, bizonyos William Morva, akinek a kivégzését július 6-ra tűzték ki az amerikai Virginia államban. Az ötvenhatos magyar menekült édesapától született, amerikai-magyar kettős állampolgárságú elítélt felelős két ártatlan ember tizenegy évvel ezelőtti, 2006-os haláláért. Most nemcsak a tengerentúlon, de az interneten Magyarországról is mozgalom szerveződik Morva megmentéséért, akinek már csak a virginiai kormányzó, Terry McAuliffe kegyelmezhet meg.
William Morva 1982-ben született, tehát huszonnégy éves volt, amikor 2006-ban, a más bűncselekmények miatti tárgyalása előtt négy nappal megpróbált megszökni az előzetes letartóztatásból, azonban közben két embert megölt. Akkor betörés, rablási kísérlet és jogtalan fegyverhasználat miatt akarták bíróság elé állítani.
Az orvosi diagnózis szerint Morva skizotip személyiségzavarban szenved, ami örökletesen jelentkezett nála: betegségnek előzménye az anyai ágon előforduló skizofrénia. Ismerőseinek tanúvallomása szerint már korábban is különféle paranoid tévképzetek üldözték.
Miután a szökési kísérlet után végül mégis bíróság elé állították, az esküdtszék Morvát hat tárgyalási nap után az összes vádpontban bűnösnek találta. Virginia államban még létezik a legsúlyosabb büntetés, ezért a férfit halálra ítélték. Kivégzését nemrég július 6-ra tűzték ki.
Morva mentális betegségére hivatkozva David O’Sullivan, az Európai Unió washingtoni nagykövete levelet írt a virginiai kormányzónak, amiben hangsúlyozta: az tagállamok meggyőződése szerint a halálbüntetés, különösen, ha azt mentális zavarban szenvedőkön végzik el, ellenkezik a széles körben elfogadott emberi jogi normákkal.

Próbálják megmenteni az Amerikában kivégzésre ítélt magyart

Kedd kora délután már 733 aláírónál járt az a magyar és angol nyelvű online petíció, amit csak ma indítottak a CitizenGO oldalon William Morva, a virginiai halálsoron ülő, félig magyar rab életének megmentéséért. Morva esetéről a múlt héten írtunk: az ’56 után kivándorolt magyar apától származó, még mindig csak 35 éves férfit azért ítélték halálra Virginiában, mert 2006-ban egy szökési kísérlet során lelőtt két embert.

Mivel William Morva tettét az Amerikai Egyesült Államokban követte el, az ügyben nem a magyar jogszabályok vonatkoznak rá. Pedig ez utóbbi jogkörnyezetben sokkal könnyebb lenne a helyzete, ugyanis a magyar Alkotmánybíróság 23/1990. (X. 31.) számú határozatában megállapította a halálbüntetés alkotmányellenességét, mivel sérti az élethez és az emberi méltósághoz való jogot, amelyek abszolút alapjogok, így ezáltal törvényben sem korlátozhatók.

Részletek a határozatból:

„A halálbüntetést etikailag nem igazolható, az emberi jogokkal összeférhetetlen, jóvátehetetlen és visszafordíthatatlan büntetési eszköznek tekinti, amely a súlyos bűncselekmények megelőzésére, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetésétől való elrettentésre alkalmatlan és célszerűtlen büntetési nem.”
„…a halálbüntetés szükségtelen és antihumánus, erkölcsileg nem indokolható büntetés, nem szolgálja a büntetés célját és nem alkalmas sem a társadalom védelmére, sem a társadalom tagjainak a bűncselekmények elkövetésétől való visszatartására (…)
Az Európa Tanács Római Egyezményének és az ENSZ Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának a halálbüntetés eltörléséről szóló fakultatív jegyzőkönyvei, a hatályos nemzetközi jog emberi jogi dokumentumai egyértelműen a halálbüntetés ellen foglalnak állást, azt csak kivételesen (pl. háború idején, egyes katonai bűncselekményekre) tartják elfogadhatónak. Az Európai Unió Alapvető Jogok Kartája 2. Cikkének 2. pontja pedig megfellebbezhetetlenül leszögezi: »senkit sem szabad halálra ítélni, sem kivégezni«.”

Ne végezzék ki a magyar származású rabot Virginiában július 6-án!

Dear Governor Terry McAuliffe, We Hungarians ask you to reconsider the sentence given to William Morva. As you know, Mr Morva – who is responsible for the death of two people, holds US-Hungarian dual citizenship and is scheduled for execution on 6 July 2017. We respectfully request your assistance to ensure that the case is reconsidered.

A Morva megmentésére szerveződő mozgalom most arra kéri mindazokat, akik elítélik a halálbüntetést, és hajlandóak kiállni a férfi megmentése érdekében, hogy forduljanak levéllel Terry McAuliffe virginiai kormányzóhoz, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszterhez, valamint Hetesy Zsolthoz, a washingtoni magyar külképviselet ügyvivőjéhez. Az elítélt érdekében megfogalmazott petíciós mintalevelek angol és magyar nyelven elérhetőek a fenti honlapon, ahol többek között azt írják: „Mivel napjainkban a büntetésvégrehajtásban vérontás nélküli eszközök is elérhetők, a hatalomnak ezekre az eszközökre kellene korlátozódnia, mivel sokkal inkább összhangban állnak az emberi személy méltóságával és a közjó szolgálatával. Meggyőződésünk, hogy az állam ártalmatlanná tudja tenni az elkövetőt anélkül is, hogy megfosztaná őt életétől.
Az élethez és az emberi méltósághoz való jog minden embernek sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga, ezért minden államnak elsőrendű kötelessége, hogy ezeket tiszteletben tartsa és védelmezze.
A halálbüntetés során a »szemet szemért« elv érvényesül. Nem értünk egyet azzal, hogy a büntetés célja a bosszú legyen! A halálbüntetés sérti az élethez való jogot. Felmerül a kérdés, mennyiben különbözik így az ítélethozó tette az elítéltétől…

Arra kérjük Virginia kormányzóját, Terry McAuliffe-t, hogy a halálbüntetés helyett tényleges életfogytiglan tartó börtönbüntetést szabjon ki William Morva számára, a szabadulás lehetősége nélkül. Így elkerülhető egy újabb emberi élet kioltása.

Álljunk ki a magyar származású elítélt mellett!” – olvashatjuk a honlapon.
Terry McAuliffe kormányzó április 20-án már megkegyelmezett egy elítéltnek, Ivan Teleguznak, akinek a büntetése így tényleges életfogytiglanra változott.