– Maglai Jenő a Mozgalom a polgári Szabadkáért erősen megfogyatkozott frakciójának vezetője május 9-én beadvánnyal fordult Bunford Tivadarhoz, a szabadkai Városi Képviselő-testület elnökéhez, amelyben rendkívüli VKT összehívását kéri a Városi Képviselő-testület elnökétől a tervezett migránslakásokkal kapcsolatban. Maglai Jenő, aki csöndben kivárta, hogy sikeres legyen a petíció, képtelen arra, hogy összeszedjen 23 tanácsnoki aláírást és ő maga kezdeményezze a rendkívüli Városi Képviselő-testületi ülést. A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezete és frakciója szeretné emlékeztetni Maglait, hogy a VMSZ volt az egyedüli párt, amely Jogos felháborodás címet viselő közleményében reagált erre a hírre és a polgárok mellé állt az aláírásgyűjtés folyamatában. Ennek a polgári kezdeményezésnek eredményeképpen 3761 szabadkai polgár írta alá azt a petíciót, amit most Maglai Jenő, felébredve csipkerózsika álmából, politikai poénszerzés céljára akar felhasználni.

Ugyanakkor a polgárok kezdeményezése már május 4-én eljutott Bunford Tivadarhoz, aki a kérdést a következő rendes ülésen napirendre fogja tűzni, a tanácsnokok azt megtárgyalják, majd szavaznak. – tudatában annak, hogy ez politikai állásfoglalás lesz, mert szerb kormánydöntésről van szó. Olyan horderejű kérdésről, mint a migránsok Szabadkán való tartózkodása, nyíltan és egyértelműen kell beszélni a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezete és frakciója a polgárok szemébe nézve, az ő érdekeik mentén, de a realitások talaján politizál és nyíltan beszél. A migránslakások építése a szerb Kormány és a Norvég Királyság projektuma, annak megvalósítását csakis azok állíthatják le, akik a döntést meghozták. Noha az építkezés magyarázata nem kielégítő, erről a szabadkaiak másként vélekednek – a döntés nincs az önkormányzat kezében.

Ugyanakkor mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a napokban megkezdődött a migránsok elszállítása Belgrádból az ország különböző pontjain lévő befogadóközpontokba. Ebben a vonatkozásban szeretnénk felhívni a figyelmet néhány nagyon fontos, mindannyiunk életét befolyásoló körülményre: május 5-én Nenad Ivanišević bejelentette, hogy a šidi ideiglenes befogadóközpontot bezárják. Tehát a polgárok összefogása akkor sem eredménytelen, ha nem hoz azonnal gyümölcsöt. Tekintettel arra, hogy Szerbia területén mintegy öt állandó és 14 ideiglenes befogadóközpont található – a szabadkai egy ideiglenes befogadóközpont –, a migránsok elszállítása Belgrádból pedig megkezdődött, a mintegy négyezer aláírást tartalmazó petíciós ívek, az elmúlt időszak negatív tapasztalatai tükrében, ami a migránsoknak a Szabadkán, a város környéki tanyákon és erdőkben, gyümölcsösökben való viselkedését illeti, a VMSZ a leghatározottabban elvárja, hogy Szabadkán ne legyen ideiglenes befogadóközpont sem, vagyis zárják be a 2015 novemberétől, a Tuki ugarok 23. szám alatt működő ideiglenes befogadóközpontot.

Maglai Jenőt szeretnénk emlékeztetni arra, hogy akkor ő, mint Szabadka polgármestere ,,köszönetet mondott a Szerb Köztársaság Kormányának, az illetékes minisztériumnak és a Menekültügyi Biztosságnak, amiért Szabadka rendelkezik a legkorszerűbb tranzit központtal, nem csak ebben a régióban, hanem a tágabb térségben is.” A szabadkaiaknak az az érdeke, hogy Szabadkára ne szállítsanak, és itt ne állomásoztassanak migránsokat, akiket a kilátástalanság, a jövőnélküli mindennapok felőrölnek, és akik az Európai Unió elhibázott, azóta már tagadott migránshívogató politikájának az áldozatai. A szabadkaiak a sokszínűség és a nyitottság városaként élik meg Szabadkát, azonban nem akarnak egy elhibázott, tehetetlen és gyönge európai uniós politika túszaivá válni. Mindezekért a soron következő Városi Képviselő-testületi ülésen ezt a kérdést is megvitatják majd a tanácsnokok, addig is arra apellálva, hogy az illetékesek óvják meg a szerb-magyar határ közelében fekvő várost és lakóinak nyugalmát, biztonságát és mindennapjait, bezárva az ideiglenes befogadóközpontot. VMSZ szabadkai Városi Szervezete és frakciócsoportja – áll a VMSZ szabadkai szervezetének szerdai közleményében.