Megöltek három kisleánykát
S nézték szivét a három kisleánynak.

Az elsőből boldogság áradt
S amerre csorgott vére végig,
Három kígyó sziszegett három évig.

A második szíve vidám csak
S amerre csorgott vére végig,
Három bárányka ugrált három évig.

A harmadikban bú volt, néma bánat
S amerre csorgott vére végig,
Három arkangyal állt őrt három évig.

Kosztolányi Dezső fordítása