A Létünk folyóirat 2016/4-es száma, amelynek fedőlapján Buffalo Bill ismert vadnyugati hős képe kapott helyet, elemzést közöl a 2016-os évi szerbiai választásokról, de szerzői révén megismerkedhetünk az említett vadnyugati sztár bánsági vendégszereplésének történetével is. Tanulmány foglalkozik az 1945 és 1947 között napvilágot látott jugoszláv és magyar karikatúrák ellenség- és önképével. A szám központi témáját ugyanakkor a genderkutatások képezik; az öt tanulmányt magában foglaló ún. gender-blokkot Lendák-Kabók Karolina újvidéki doktorjelölt szerkesztette és látta el bevezetővel. A Szemle rovat négy könyvismertetőt tartalmaz.

Tartalom:

Elmélet – történet – kísérlet

Ördögh Tibor: Győztesek és nyertesek (A 2016. évi szerbiai választások elemzése)

Emlékezet

Györe Zoltán–Perczel Olivér: A vadnyugat sztárja a bánsági sztyeppéken

Perspektíva

Genderkutatások

(Szerkesztette: Lendák-Kabók Karolina)

Lendák-Kabók Karolina: Genderkutatások (Bevezető)

Bakos Petra: Testet öltött határok

Lendák-Kabók Karolina: Az interszekcionalitás vajdasági vonatkozásai

Palásti Andrea: A fotográfia mint a felforgató női szubjektivitás terepe (Tolnai Varga Piroska fordítása)

Margareta Bašaragin: A társadalmi nem és a nyelv kölcsönhatása a tantermi beszélgetésekben – megszólítás (Beretka Katinka fordítása)

Novák Anikó: A cigány lány bűvöletében (Tolnai Ottó A tengeri kagyló című kisregényének gender szempontú értelmezéskísérletei)

Örökség

Tamás Ágnes: Ellenségképek és önkép jugoszláv és magyar karikatúrákon (1945–1947)

Szemle

Kovács Ádám Gábor: A háború, a káosz és a béke egyenese (Háborús konfliktusok és erkölcs)

Fábián Borbála: Bácskai történetek az 1940-es évek elejéről (Igaz történetek mindenkiföldjéről)

Szmolenszki Zsófia: Acta Romanica Quinqueecclesiensis (Rencontres et conflits – Nouvelles perspectives en études romanes)

Romoda Renáta: A Kárpát-medence „hálójában” (Intelligens háló 2016. Határon túli fiatal kutatók tanulmányai)