A 2016-os önkormányzati választásokon Zenta község választópolgárainak alig 43% -a ment el szavazni. Ebből a 43%-ból az ellenzék a szavazatok kb. 45% -át szerezte meg, míg a most hatalmon lévő koalíció, amely a Haladó Pártból és a PCSP-ből (PCSP: Pásztor Család Pártja, avagy a VMSZ) tevődik össze, kb. 55%-át tudhatta magáénak.

A fenti számokból látható, hogy az ellenzékre a zentaiak mindössze 20% a szavazott. A többiek vagy a hatalmi koalícióra szavaztak, vagy nem is mentek el szavazni. Ebből pedig logikusan az következne, hogy a zentaiak döntő többsége látszólag meg van elégedve a VMSZ (PCSP) több, mint 20 éves egyeduralmával, amelyet némileg megosztott a kisebb pártokkal, annak érdekében, hogy meglegyen a kényelmes többsége a helyi parlamentben.

Azért tűnik úgy, hogy meg van elégedve, mert ha 57%-uk nem is szavazott, további 23% pedig a hatalmi koalícióra adta a voksát, akkor ez együtt 80%-ot tesz ki.

Ez azonban csalóka. A zentaiak jelentős része mélyen elégedetlen a helyzettel a községben. És itt alapvetően nem is a gazdasági momentumokról van szó, amelyek az egész országban katasztrofálisak, hanem olyan jelenségekről, amelyek esetében a polgárok alapvető szükségletei és egyenrangúsága került veszélybe.

Konkrétan: a legnagyobb és legaljasabb elnyomás és megkülönböztetés a vajdasági és egyben a zentai magyarsággal szemben az, amit a VMSZ (PCSP) művel, jelesül, hogy ,,első-” és ,,másodrangú” magyarokra osztja fel a magyarságot. Az elsőrangúak a VMSZ (PCSP) tagjai, továbbá azok családtagjai, rokonai, valamint azok a magyarok, akik arra kényszerültek, hogy kiszolgálják a Pásztor István Család pártját. Velük (a klientúra) van tele az önkormányzat, a közvállalatok és az önkormányzati intézményekben lévő munkahelyek. Mindenki más másodrangú magyarnak számít. Ők azok, akik nem hajlandók kiszolgálni a VMSZ-t (PCSP), netán más párttal szimpatizálnak, vagy éppen csak nincs rájuk szükség, értéktelennek számítanak a VMSZ (PCSP) számára. Az ő választási lehetőségük, hogy nyomoroghatnak Zentán, vagy ha ez épp nem tetszik nekik, akkor nyugodtan távozhatnak külföldre.

De nézzük, milyen döntéseket hozott a VMSZ (PCSP), karöltve a Szerb Haladó Párttal a mostani községi képviselő testületben!

– Megszavazta a koszovói romák zentai betelepítési akciótervét. Velük szeretnék ugyanis pótolni a fogyatkozó magyar lakosságot.

– Megszavazta a zentai önálló szerb kultúrközpont megalakítását – ami nem lenne baj, ha ugyanakkor nem szavazott volna az önálló magyar kultúrközpont megalakítása ellen.

– Az önkormányzatban dolgozók kötelező magyar nyelvtudása ellen szavazott.

– A Szociális Központ élére olyan személyt tett igazgatóvá, aki nem tud magyarul, pedig a Központhoz fordulók több mint 90%-a magyar, és közülük nagyon sokan nem tudnak szerbül.

– A Zentai Gyógyszertár éléről leváltották a korábbi igazgatónőt, aki maga is gyógyszerész, és helyette fogorvost neveztek ki. Mindegy, hogy nem gyógyszerész, az a fontos, hogy a Haladó Párt tagja.

Külön érdekesség, hogy a VMSZ (PCSP) zentai önkormányzati képviselői, akik „civilben” egyszerű zentai magyar emberek ahelyett, hogy a zentai magyarságot képviselnék és önálló fejjel gondolkodnának, hajlandóak a leghajmeresztőbb, magyarságra káros döntéseket is kiszavazni szemrebbenés nélkül. Függetlenül attól, mennyi kárt okoznak ezzel saját nemzetüknek, ha ilyen parancsot kapnak Szabadkáról, a VMSZ (PCSP) vezetőitől, akkor azt szó nélkül végrehajtják. Mélyen elgondolkodtató, mi ellenében hajlandóak ezekre a tettekre.

Ha a kedves Olvasó mindezek után azt gondolja, hogy végkövetkeztetésként a VMSZ (PCSP) zentai pártszervezetét és annak szabadkai vezetőit, netán a Szerb Haladó Pártot teszem felelőssé a helyzetért, akkor nagyon téved. Ők nem hibásak. Ők csak egyszerűen pragmatikusak és élnek a lehetőséggel. Úgy vannak vele, hogy akármit is szúrtak el közel két évtized alatt, akármilyen hülyeséget csináltak, vagy kárt okoztak a vajdasági vagy zentai magyarságnak, annak úgy sincs jelentősége, hiszen a zentaiak őket mindentől függetlenül úgyis megválasztják minden alkalommal. És mindeddig igazuk is volt.

A meglévő állapotokért a legnagyobb felelősség a választójoggal rendelkező zentai polgárokat terheli. Azokat, akik rájuk szavaznak, vagy passzívak voltak, és egyáltalán nem szavaztak. De még eközött a két kategória között is van különbség. Bizonyos mértékben érthető azoknak a választóknak a döntése, akik meggyőződésből szavaztak a VMSZ (PCSP) listájára. De a választásokat mindig az az elégedetlen többség dönti el, amelyik nem szavaz. Zenta esetében ez 57%. Ha csak a felük szavazott volna, a helyzet teljesen más lenne.

De nézzük, milyen jelszavakat, mentségeket találnak ki és tartanak pajzsként maguk elé azok, akik nem szavaznak:

– Mindegyik párt egyforma.

– Ő nem politizál.

– Túl messze van a szavazóhelyiség.

– Rossz az idő.

– Úgysem változik semmi, stb.

Amikor bezzeg elmúlnak a választások, és a következő 4 évben nem jön meg a beígért jólét, akkor ugyanez a zentai választópolgár elkezd jajveszékelni és szapulni az új-régi vezetőséget.

Az évek múlnak, a választások egymást követik. A passzív zentaiak meg nem képesek felfogni, hogy ha ők nem lépnek a választásokon, helyettük majd lép a VMSZ (PCSP) .

Ebben az évben is elmarad a megérdemelt jólét. (Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát).

(A szerző okleveles jogász, ellenzéki képviselő a zentai kkk-ben)