Az elmúlt év végén hagyta el a nyomdát a 2014-ben elhunyt ludasi költő, Gulyás József összegyűjtött verseinek harmadik kötete. Mint ismeretes, az Életjel Kiadó gondozásában megjelenő négykötetes „versösszes” a szerző eredeti elképzelései szerint rendeződik kötetekbe, fejezetekbe és ciklusokba – az első kötet nyomdai előkészítésében még tevékenyen maga is részt vállalt.

Gulyás JózsefA több mint ezerkétszáz kéziratoldalt kitevő költői opus a kortárs vajdasági magyar irodalom egyik legjelentősebb teljesítménye; megjelentetésével az Életjel Kiadó és vezetője, Dévavári Beszédes Valéria magiszter – az általános eldologiasodás és kultúramegvonás világában – a régi, értékőrző hagyományoknak megfelelő küldetést vállalt fel. A kiadás szerkesztője és a hagyaték gondozója: dr. Bence Erika egyetemi tanár. A szöveget Csík Mónika gondozta. Recenzensei: dr. Hózsa Éva, dr. Toldi Éva és Kontra Ferenc.

„Gulyás József költészete eligazítás, vallomás és teljesítmény; kinyilatkoztatás. Ő jelent így önmagának; ez a szellem. Beszél, tagol és meghirdeti, mintegy előre vetíti a lényeget, emlékezik magára. Szava adja – sajátos mondattanával – az erejét, villantja föl az arcát, edzi a tartósságát. El meri törni azt, ami visszafordíthatatlan, elhajlítja a vízszintesen halálba futó időt” – írja a kötet ajánlásában Fenyvesi Ottó Magyarországon élő vajdasági költő, író és szerkesztő.