Forró közéleti téma Zentán már évek óta a távfűtés, de talán még soha nem kísérte annyi bizonytalanság és kérdőjel a fűtési idény kezdetét, mint az idén. Október 15-e óta többen, többször számoltak be hideg fűtőtestekről, nem megfelelő hőfokról, akadozó szolgáltatásról a közösségi fórumokon is, élőszóban is. A témáról már nyilatkozott a szolgáltatást végző Elgas Közvállalat igazgatója, több ízben foglalkozott vele a községi képviselő-testület, de még így is nehéz tisztán látni az ügyben.

A Szabad Magyar Szónak Boris Zec képviselő, a Zenta a zentaiaké frakció tagja nyilatkozott, nem csupán fogyasztói és nem csupán képviselői minőségében, hanem olyan közéleti személyiségként is, aki már hosszú évek óta foglalkozik kiemelten és módszeresen ezzel a sokakat érintő témával.

Boris Zec

Zec: Zentán egy klasszikus macska-egér szituáció alakult ki

– Ha csak egy lépéssel távolabbról közelítjük meg ezt a témát, akkor azt láthatjuk, hogy a földgáz és a legtöbb energiahordozó ára jelentősen, mintegy 23%-kal csökkent a világpiacon, ennélfogva Szerbiában is. Egy, a saját választópolgárai iránt felelősséget érző városi kormány ilyenkor nyilván reagál ezekre a világpiaci folyamatokra, és alkalmazkodva ezekhez a tendenciákhoz maga is csökkenti a díjszabást, azaz a lakossági terheket. Annál is inkább, mert jelenleg is érvényben van a községi képviselő-testületnek az a korábbi határozata, hogy +/- 4%-os áringadozás esetén felülbírálja a saját díjszabását a távfűtésre vonatkozóan. Ezzel szemben, ha megnézzük, hogy mit készített elő ebben a témában a VMSZ és a haladók alkotta zentai városvezetés, akkor azt láthatjuk, hogy 2017 januárjától kezdve a távfűtési számla úgynevezett állandó (fix) része 323%-kal (!), míg a változó (variabilis) része 21%-kal fog növekedni!

Az ellenzéki képviselő véleménye szerint ennek a javaslatnak az elsődleges oka az, hogy a szolgáltatást végző Elgas így akarja a fogyasztóra áthárítani saját veszteségeit, illetve behajtani saját elmaradt jövedelmét.

– A polgárok és fogyasztók természetesen a saját érdeküket nézik, és teljesen érthető módon ebben a nehéz egzisztenciális helyzetben igyekeznek takarékoskodni. Ezért szerelték be lakásaikba és házaikba az elosztókat (allokátorokat), amelyek sokkal gazdaságosabb energiafelhasználást tesznek lehetővé, sok felhasználó ezáltal akár 60-70%-os megtakarítást is el tud érni. Ezáltal tehát csökken a fogyasztás, és csökken az Elgas bevétele is. Ezt az elmaradt jövedelmet szeretné most a szolgáltató valahogy mégis behajtani a fogyasztón, ezt a célt szolgálja az állandó rész hihetetlen, 323%-os emelése is, hisz ez az a rész, amelyet a fogyasztás mértékétől függetlenül fizet mindenki – magyarázta a képviselő.

Boris Zec szerint azonban ez még mindig csak a felszín, ahhoz, hogy megértsük a teljes problémahalmazt, ennél mélyebbre kell ásnunk.

– A rendszer mintegy 40 éves, korábban még javították és karban tartották, de amikor a cukorgyárat privatizálták, az új tulajdonos már nem fektetett be pénzt a rendszer karbantartására. Így az természetesen folyamatosan ment tönkre: a fűtőkazánok ősrégiek, a hővezetékek katasztrofális állapotban vannak. Mindez együttesen mintegy 30-40%-os hőveszteséget okoz, amit szintén a fogyasztóra akarnak áthárítani. Hogy egy szemléletes példával éljek: olyan ez, mint amikor egy olyan taxiba ülök be, amelyik a rossz állapota miatt 25 liter üzemanyagot fogyaszt, és a taxis a piaci átlagnál jóval magasabb számlával rajtam akarja behajtani azt, hogy ő éveken keresztül elhanyagolta a saját gépkocsiját. Mindezek miatt Zentán egy klasszikus macska-egér szituáció alakult ki szolgáltató és fogyasztó között: az egyre növekvő veszteségeit az Elgas egyre kétségbeesettebben próbálja áthárítani a fogyasztóra az egyre magasabb díjszabással, a fogyasztó pedig egyre kétségbeesettebben próbál menekülni a szolgáltatástól, és más megoldást találni.

Csakhogy a szolgáltatást lemondani sem olyan egyszerű, mint ahogy azt egy kívülálló elsőre gondolná. Boris Zec meglátása szerint az Elgas olyan módon próbálja harapófogóban tartani ügyfeleit, hogy eközben sérülnek a kötelmi viszonyokról szóló törvény bizonyos rendelkezései, és a fogyasztóvédelmi jogok némelyike is.

– A VMSZ 2012-ben, miután ismét hatalomra került, léptette ismét életbe azt a rendelkezést, hogy egy-egy háztömb csak akkor kapcsolódhat le a távfűtésről, ha az ott lakók 100%-a aláírta az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot, azaz elég egyetlen hiányzó aláírás, vagy a lemondást ellenző lakástulajdonos, és akkor már a többiek nem kapcsolódhatnak le. Ezért sérül a kötelmi törvény, hisz normális esetben én csak akkor veszek igénybe egy szolgáltatást, ha azt önként és saját akaratomból vállalom, itt viszont nem ez történik. Egyénként nem tudok lekapcsolódni, fizetnem kell a szolgáltatást, sőt, ha nem fizetem, és felhalmozódik az adósságom, akkor még az is megtörténhet, hogy az Elgas beperel, átadja az ügyet a végrehajtóknak, és szélsőséges esetben még a lakásomat is elveszíthetem!

Mindezek ellenére a lakosság elégedetlensége már akkora, hogy van példa arra, hogy egy háztömb már lekapcsolódott a távfűtésről, teszi hozzá a képviselő, akinek saját becslése és tapasztalata alapján az összes fogyasztó mintegy harmada/fele már szeretné felmondani ezt a szolgáltatást.

A lehetséges megoldás(ok)kal kapcsolatban Boris Zec úgy nyilatkozott, rövid távú és látványos megoldás nincs, 40 év mulasztásait nem lehet pillanatok alatt helyrehozni, és nem is szeretne ezzel kapcsolatban felelőtlen kijelentéseket, vagy akár ígéreteket tenni.

– Átgondolt, folyamatos, módszeres munkával 40 év alatt azért fel lehetett volna újítani a meglévő hővezetéket, akkor most nem lenne ekkora a hőveszteség. Szintén több éves futamidővel fel lehetett volna építeni egy saját erőművet. Erre akár hosszú lejáratú kölcsönt lehetett volna felvenni. És bárki is próbálja majd bármikor Zentán hosszú távon megoldani a távfűtés kérdését, annak ezek közül a lehetőségek közül kell majd választania, és döntenie. A kapkodás, az át nem gondolt lépések sorozata nem vezet sehova, csak tetézi a bajt, mint ahogy azt, és annak következményeit láthatjuk is.

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi hővezeték és a jelenlegi szolgáltató egyáltalán kitart-e az idei fűtési idény végéig (magyarán: hogy lesz-e fűtés), a képviselő ismét egy szemléltető példával válaszolt: olyan ez, mint amikor egy 60 éves Trabanttal elindulunk Belgrádba. Vagy sikerül, vagy nem.