Deák Zoltán 1951. március 11-én született Muzslyán. Zoltán már 18 éves korában nekivágott a nagyvilágnak. Az utazásának első állomása Ausztria volt, néhány évig ott élt. Majd Ausztráliát tűzte ki úti céljául, megtetszett neki az ottani életmód, a környezet, és le is telepedett. Ausztráliában alapított családot, ma egy fiú és egy leány édesapja, és négy unokája van. Zoltán a távoli kontinensen csempézéssel foglalkozott, ám kitartott a gyökerei mellett, s immár több mint négy évtizede a délvidéki magyar kivándorlók identitásának a megőrzésén szorgoskodik.

Áder János köztársasági elnök társaságában

Áder János köztársasági elnök társaságában

A sokak szerint legösszetartóbb ausztráliai közösségre, amely több mint fél évszázada őrzi és beszéli a magyar nyelvet, valamint Deák Zoltánnak a közösségépítő erejére az anyaország illetékesei is felfigyeltek. Ez év november 8-án Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Zoltánnak a sydney-i magyarok érdekében végzett több évtizedes önkéntes munkájának, valamint az ausztráliai magyar külképviselet konzuli tevékenysége önzetlen támogatásának az elismeréseként.

– 1974 óta vagyok aktív tagja a Délvidéki Magyar Szövetségnek. A hosszú munkásságom és a szövetségben eltöltött aktivitásom mindmáig az itt élő délvidéki magyarság identitásának a megőrzésére irányult. A klubhelyiségünket is önerőnkből építgettük, rendezgettük be. Közben rendszeresen megünnepeltük a magyar nemzeti ünnepeket, megemlékeztünk az 1945-ös délvidéki mártírokról, családi összejöveteleket, bálokat, hagyományápoló összejöveteleket, rendezvényeket, vendégszerepléseket szerveztünk folyamatosan – emlékezik Zoltán.

– 2010 óta töltöm be a szövetségben az elnöki funkciót, előtte hosszabb ideig ugyanitt igazgatóként tevékenykedtem. Igaz, még 1974-ben, azaz ugyanabban az évben, amikor Ausztráliába kerültem, azonnal tagja lettem a Délvidéki Magyar Szövetségnek, ám el kell mondanom, hogy nem én, hanem egy másik muzslyai volt az, aki még 1969-ben megalapította Ausztráliában a Délvidéki Magyar Szövetséget. Két muzslyai Erdei János van Sydney-ben, ezért kiemelem, hogy a szövetséget a kőműves Erdei János kezdeményezte, aki elsőként a sydney-i muzslyaikat toborozta össze.

15151264_10211741858360736_304616857_nDeák Zoltán elmondta, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetségnek ma mintegy ötszáz tagja van. Főleg azok a magyarok alkotják, akik az elmúlt hatvan évben a Vajdaságból és az egykori Jugoszláviából vándoroltak ki Ausztráliába. Csatlakoztak azonban már hozzá anyaországiak, erdélyiek, felvidékiek, kárpátaljai magyarok is… Sőt két burgenlandi magyar is van közöttük.

– De járnak a klubba még horvátok és szerbek is, akik nem is tudnak magyarul. Nem teszünk kivételt – magyarázta a Délvidéki Magyar Szövetség elnöke, Deák Zoltán.

Áder János magyar köztársasági elnök Ausztráliában a november 8-ai ünnepélyen kitüntette még Józsa Erikát, Az ausztráliai magyar élet hetilap szerkesztőjét, Molnár György tiszteletbeli konzult és több ’56-os szabadságharcost is, valamint meglátogatta azt a jelképes sírt is, amelyet az ausztráliai magyarok 1966-ban állítottak az ’56-os forradalom elesett hőseinek.