A Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub nyelvi képzést szervez a vajdasági írott és elektronikus sajtó munkatársai számára, a Magyar Nemzeti Tanács, a Pannon és a Vajdasági RTV-k, a Magyar Szó és Hét Nap, valamint a szabadkai Városi Könyvtár támogatásával.

Előadók:

Dr. Pomozi Péter (Budapest): Frazémák, idiómák és szórend a média nyelvhasználatában – Elvi és gyakorlati kérdések

Karácsony Fanni (Budapest): Hétköznapi csaták az igényes köznyelvért (Egy szerkesztő-korrektor följegyzései)

Dr. Molnár Csikós László: A vajdasági magyar sajtónyelv kérdései

Kartag Nándor (Újvidék): A szöveg, a hangzás és a látvány együttese és kölcsönhatása a televízióban

Műhelymunka:

Szövegértékelés, megbeszélés, kérdések-feleletek, gyakorlati útmutatás az előadók és Farkas Zsuzsa közreműködésével.

Jóllehet elsősorban az újságírókra és lektorokra számítanak, azért minden anyanyelvünk iránti érdeklődőt örömmel várnak.