Tizenöt éves a Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (VMTDK). Az idei konferenciával együtt ez összesen 1792 fiatal bemutatkozását jelenti egy olyan nyilvános fórumon, ahol a vajdasági magyar egyetemisták az elmúlt 15 évben magyarul nyilatkozhattak meg a szakmai kutatásaikról itt, Vajdaságban, Újvidéken, Szabadkán vagy Zentán. Ugyanakkor a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium a 16. nemzedékét vette fel az idén. E tutoriális képzési és ösztöndíjazási rendszer eddig 160 kollégistát részesített kiemelt figyelemben, képzésben, támogatásban.

A jubileum jegyében a szervezők a műsorsorozatot négynaposra tervezték és körültekintően kidolgozták mindazokat a részleteket, amelyeket a VMTDK a vajdasági magyar felsőoktatás és a tudományosság szempontjából egyébként is minden évben felölel, megmozgat, ám ezúttal mindez névlegesen, programpontként is szerepel. Csütörtökön, november 17-én 11.00–13.00 óra között kerekasztal-értekezletet tartanak Újvidéken a Tudósklubban a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományos utánpótlás kérdéseiről. Jelen lesznek a 15. VMTDK tudományos bizottságának tagjai, a Kristálygömb-díjasok, a VMFK régi kollégistái, a VMAT, a VMDOK képviselői, vajdasági magyar tudósok, egyetemi tanárok, egyetemi hallgatók, fiatal kutatók, VMTDK-zók.

A beszélgetés egy korábban szétküldött kérdőívre épül, melyben olyan kérdések szerepelnek, mint hogy: mit tekint a legfontosabb elért eredménynek a vajdasági magyar tudományosság és felsőoktatás terén az intézményesség tekintetében; az elmúlt 15 évben mi jellemezte a vajdasági magyar tudományosság és felsőoktatás helyzetének alakulását; a kérdéses szféra szervezettségi állapotát általánosságban fejlődés vagy hanyatlás jellemzi-e inkább; hogyan töltik be szerepüket intézményeink a kommunikáció és a vajdasági magyar tudományos közéleti szerveződés szempontjából; mik a vajdasági magyar felsőoktatás fejlődésének legfontosabb kritériumai, mutatói; hogyan érhető el siker ezen a téren a fejlődés feltételeinek megteremtésében; mennyire fontos a magyar nyelv megtartó ereje a tudományos eredmények elérésében és a tudományos közéletben; amennyiben az egyetemi hallgatók a junior tudományos szféra képviselői, a VMTDK mennyire tud visszahatni a senior tudományos káderréteg összeszerveződésére.

Az értekezlet a mérvadó szakmai vélemények kikristályosításához, kimondásához és összegzéséhez kíván hozzájárulni.