A szabadkai Városi Tanács legutóbbi ülésén fogadta el az idei évi költségvetés első kilenc havi megvalósításáról szóló jelentést, amelyről a képviselő-testület dönt majd, de mivel az anyag elérhető az önkormányzat honlapján, megnéztük annak érdekesebb részeit.

A január-szeptember időszakban a büdzsé 3,7 millió dinárral gazdálkodott, ami a tervezett éves összeg 56,21 százaléka, egyben 9,9 százalékkal több pénz, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A költségvetési bevételek az említett időszakban 300,5 millió dinárt tettek ki, ebből 100 millió dinár rövidlejáratú kölcsön volt a város összevont kincstári számlájáról, 158 millió dinár pedig az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól a vízművek részére felvett kölcsön összege volt.

Egy költségvetés esetében azonban mindig sokkal érdekesebbek a kiadások. A vizsgált kilenc hónapos időszakban a kapitális kiadások értéke 653,5 millió dinár volt, ami a tervezett összeg 43,7 százaléka.

Ebből a Városi Közigazgatás működésére az idei évre tervezett 25 millióból 12 millió dinárt költöttek. A helyi közösségek területén az Újfalu helyi közösségben vízvezeték-hálózat kiépítésére fordítottak 3,4 millió dinárt, a ludasi helyi közösség épületének felújítására kétmillió dinárt költöttek, a bajmoki sportcsarnok szanálására 820 ezer dinárt folyósítottak, a makkhetesi helyi közösség felújítására pedig 705 ezret.

A nagyberuházások közül érdemes kiemelni a hadsereg vagyonának megvásárlását, amelyre az idén a folyó költségvetési bevételekből 20 millió dinárt költöttek, a Zsinagóga felújítására és karbantartására nyolcmilliót a folyó bevételekből, egyéb hatalmi szintektől 250.000 dinár érkezett, míg a nem anyagi jellegű vagyon eladásából hatmillió dinárt fordítottak erre.

A Népszínház rekonstrukciójának 5. és 6. fázisára a város saját forrásaiból 30 millió dinárt költött, míg egyéb hatalmi szintekről 80 millió dinár érkezett erre a célra.

A nagyfényi művelődési otthon tetőterének rendbehozatalára a város 7,7 millió dinárt költött, a Szentháromság szobor szállítására és elhelyezésére pedig 3,1 milliót. A csantavéri színház felújítására a költségvetési bevételekből 13 millió dinárt költöttek el.

A városi közigazgatás dolgozóinak béreire és egyéb illetékeire 595 millió dinárt költöttek. A földtörvény értelmében a város a jogtalanul használt földekről learatta a termést, amit értékesített, ebből 2,7 millió dináros bevételt valósított meg.

A polgármester 33 végzést hozott a folyó költségvetési tartalék felhasználásáról. Így a Mezőgazdaság-fejlesztési Alap 8 millió dinárt kapott, a Kolevka gyermekotthon pedig 300 ezret. A Népkonyhának három millió dinárt hagytak jóvá, a helyi közösségeknek 928 ezer dinárt, a palicsi meteorológiai állomás áthelyezésére félmilliót.

Azon tisztségviselők esetében, akiknek lejárt a mandátumuk, a kihasználatlan éves szabadságra vonatkozó kártérítés fejében 1,8 millió dinárt fizettek ki. Ennek jogalapja a Munkaügyi törvény 76. szakasza, amely kimondja, hogy a munkaviszony megszűnése esetén a munkaadó köteles a ki nem használt szabadnapokat anyagilag megtéríteni.

Ami a hiteladósságokat illeti, az EBRD banktól 2004-ben a szennyvíztisztító korszerűsítésére felvett hitelből még 2,8 millió eurós adósság maradt, az első 9 hónapra vonatkozó részlet 422 ezer euró.

A Societe generale banktól a kaszárnya megvásárlására és ott ipari park létesítésére 2010-ben vett fel hitelt az önkormányzat. Az erre vonatkozó kötelezettség szeptember 30-án 40,2 millió dinár volt, amiből 39 milliót törlesztett a város.

Az AIK Banktól 2011-ben a városi és peremvárosi közlekedésben járművek vásárlására vett fel hitelt az akkori hatalom, ennek a kölcsönnek az idei kilenchavi részlete 2,5 millió dinár, amit a város törlesztett.

Még egy hiteladóssága van az önkormányzatnak, ami szintén a demokrata párti hatalmi időszakból maradt, 2012-ben az akkori vezetés az EBRD-től a vízrendszer fejlesztésére vett fel 11 millió eurót, ennek kilenc havi részletét is törlesztette a város.