A filozófia határai

Szerkesztette: Bene Adrián


letunk_2016_3_fedolap1Bevezető (Bene Adrián)

Tanulmányok

Barcsi Tamás: Lukács és Hauser Dosztojevszkijről

Szabó Gábor: Az emberi jogi alapú fejlődés és a nők jogai

Tóth I. János: Az alacsony mértékű gyermekvállalás morális vonatkozásai

Máté István: A Digital Forensic Science társadalomtudományi aspektusai

Popovics Zoltán: Passzivitás – a művészet hatalma

Marosán Bence Péter: Edmund Husserl és a filozófia határai

Bene Adrián: A másik átélt teste a késői Sartre-nál

Recenziók

Szücs Attila András: Triplex interpretáció a dupplex effectus kézikönyvéhez

(Kettős hatás. Helyettesíthető-e az etika a matematikával?)

Szabó Rafael Ákos: A magyar filozófia francia kapcsolatai (Pro Philosophia Évkönyv 2012/13)

Hrubi Attila: Keresztül-kasul (Passim Filozófiai Folyóirat [1998–2013])