Újvidéki Egyetem, Rektorátus (dr. Zoran Đinđić u. 1.), Mezőgazdasági Kar (Dositej Obradović tér 8.), 2016. november 17–20.


A 15. VMTDK programja

2016. november 17. (csütörtök)

Konferencia-felvezető programok

Helyszín: Újvidék, Mišić vajda u. 1., udvari szárny, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Tudósklub

11.00–13.00 A 15. VMTDK TUDOMÁNYOS KEREKASZTALA – a vajdasági magyar felsőoktatás és tudományos utánpótlás kérdéseiről

Résztvevők: a 15. VMTDK tudományos bizottságának tagjai, a Kristálygömb díjasok, a VMFK régi kollégistái, a VMAT, a VMDOK képviselői

2016. november 18. (péntek)

MŰVÉSZETI KONFERENCIAPROGRAMOK

Helyszín: Újvidéki Egyetem, Rektorátus (Újvidék, dr. Zoran Đinđić 1.)

KIÁLLÍTÁSOK

19.00–20.00 (rektorátusi üvegpavilon)

A tárlatokat Samu János Vilmos nyitja meg.

Szenti Lilla (Újvidék):

Háló

Szokola Igor (Újvidék):

Fényháló (fényképsorozat)

Kiss Natália (Újvidék):

H-ÁLOM (képek)

Rác Gyöngyike (Újvidék):

Image search: art (kollázsok)

Monyov Glória (Újvidék):

Szövött szituáció (drótszoba)

Szabó Kornélia (Újvidék):

Deformáció-háló (festmények)

Somorai Renáta (Pécs):

Áthatás (textilfestmények)

Klájó Adrián (Újvidék):

Térintervenció (padló- és falinstallációk)

Kincses Endre (Pécs):

Válasz Pilinszkytől (festmények, fotók)

Vass Szabolcs (Újvidék):

Rokon Ilonka Copyright (kollázsok)

Kocsis Lenke (Újvidék):

EGY LÉGÜRES TÉR ANATÓMIÁJA

EGYÉB MŰVÉSZETI PROGRAMOK

20.00–22.00 (a Rektorátus amfiteátruma)

Búrány Renáta, Varga Kitti Klaudia, Lassú Melánia (Szabadka):

Hogyan készül egy festmény? (Hommage à Frida Kahlo) (video)

Maletaški Krisztina, Subašić Dunja (Újvidék):

(h)ÁLO’!

Berta Csongor, Pásztor-Kicsi Gergely, Ricz Ármin (Újvidék):

/verziók (videoklip, ének)

Kóródi Lilla, Csóka Szabolcs, Szakács Tamás, Szalai Natasa (Szabadka):

Találkozás cisz-mollban (irodalom, mozgás, zene)

Urvi Vora, Brestyánszki Bernadett, Brestyánszki Dína, Koór Gréta (Szeged):

Nadiya (zenés-táncos performansz)

Székely Beáta, Szalai Bence (Újvidék):

Ilyennek lenni… (kortárs megzenésített versek)

2016. november 19. (szombat)

TUDOMÁNYOS KONFERENCIAPROGRAMOK

Helyszín: Újvidéki Egyetem, Rektorátus, amfiteátrum (Újvidék, dr. Zoran Đinđić 1.)

8.00–9.30 REGISZTRÁCIÓ

Elnöklő: Dr. Csányi Erzsébet, a tudományos bizottság elnöke, a VMTDK főszervezője

9.30–9.40 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

9.40–10.00 KÖSZÖNTŐK

10.00–10.30 PLENÁRIS ELŐADÁS

Közösségek szerveződése: a múlt üzenete
Bereczkei Tamás egyetemi tanár, az MTA doktora/Dsc dékán, intézetvezető, tanszékvezető
(PTE BTK Pszichológia Intézet)

10.30–12.00 PLENÁRIS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI ÜLÉSSZAK

Elnöklők: Vass Dorotea (Pécs), Losoncz D. Tibor (Szabadka)

10.30–10.45 Szécsényi Csongor (Újvidék):

Hatékonyabb „háló” a napenergia felfogására – fényelnyelőképesség növelése
kalkogenid rétegekben

10.45–11.00 Pápista Zsolt (Újvidék):

Ki vagy te nekem? A német, magyar és szerb rokonsági terminológia kognitív
nyelvészeti megközelítésben

11.00–11.15 Palusek Erik (Budapest):

Kapcsolati hálók határo(ko)n innen és túl

11.15–11.30 Hörigh Szilvia (Nyitra):

Melyik nyelvet választhatom? – A hivatali nyelvválasztás vizsgálata Zsérén
és Nagykéren

11.30–11.45 Bukva Kármen (Szeged):

A terrorizmus hálójában

11.45–12.00 Wiandt Bernát (Budapest):

Önszerveződés a jövő intelligens városaiban

12.00 Sajtótájékoztató

12.00–13.30 Ebéd a Rektorátus ebédlőjében

2016. november 19. (szombat)

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZEKCIÓÜLÉSEK

Helyszín: Mezőgazdasági Kar (Újvidék, Dositej Obradović tér 8./ Novi Sad, Trg D. Obradovića 8.)

13.30–19.00

ÉLŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

• Agrártudományok • Klinikai orvostudományok • Multidiszciplináris természettudományok
• Gyógyszertudományok • Biológiai tudományok • Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
• Orvostudományok • Élelmiszertudományok

Szekcióvezetők:
Dr. Barak Ottó egyetemi tanár, ÚE, Orvostudományi Kar, Újvidék
Dr. Czékus Géza egyetemi tanár, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Bagi Ferenc egyetemi tanár, ÚE, Mezőgazdasági Kar, Újvidék
Dr. Lengyel László docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest
Dr. Horák Rita docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Elnöklők: Mihalek Nóra (Újvidék), Terhes Emil (Szeged)

13.30–13.45 Cank Kristóf (Szeged):

A Spiraea nemzetség növénykémiai vizsgálata

13.45–14.00 Kovács Norbert (Szeged):

Borsosmentaminták mentofurán- és pulegontartalmának vizsgálata

14.00–14.15 Murényi Tihamér (Újvidék):

Patulinszennyeződés meghatározása különböző almalevekben

14.15–14.30 Lőrinczi Bálint (Szeged):

Hidroxilált kinurénsav-származékok szintézise és továbbalakítása

14.30–14.45 Stefkó Dóra (Szeged):

Rumex fajok antibakteriális szűrővizsgálata és a Rumex aquaticus hatásért
felelős vegyületeinek izolálása

14.45–15.00 Hallgató Tünde (Újvidék):

Az antibiotikumok ismerete és használata a páciensek körében
Topolya községben

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Kovács Norbert (Szeged), Hallgató Tünde (Újvidék)

15.15–15.30 Csernus Emőke (Újvidék):

Kognitiv funkciók növelése céljából végzett szerfogyasztás az Újvidéki
Egyetem hallgatói körében

15.30–15.45 Mihalek Nóra (Újvidék):

Hiperoxia okozta változások az artériás vérnyomást és a szív hemodinamikai
paramétereit illetően

15.45–16.00 Terhes Emil (Szeged):

Patkányvékonybél-hámsejt mitokondriumok funkcionális vizsgálata

16.00–16.15 Hajnal Beáta (Újvidék):

A cukorgyártásban használt újgenerációs dezinficiensek hatása az extrahált
répaszeletekre préselés következtében

16.15–16.30 Czékus Borisz (Újbelgrád):

Alternatív szervestrágya hatása a konyhakerti növények hozamára

16.30–16.45 Tósaki Ágnes, Tósaki Ferenc, Vajda Lívia, Vajda Szilvia (Gödöllő):

A zentai kertek múltja és jelene

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Hajnal Beáta (Újvidék), Lőrinczi Bálint (Szeged)

17.00–17.15 Szitás Teodóra (Szabadka):

Néhány domináns-recesszív öröklődésű tulajdonság vizsgálata
két vajdasági mintában

17.15–17.30 Marinkov Jelena (Újvidék):

A szubletális réz (Cu) koncentráció hatása a glutation S-transzferáz genetikai
expressziójára házi méhek esetében laboratóriumi körülmények között

17.30–17.45 Sós Nóra (Szabadka):

Az emberi fej kvalitatív jellemzőinek vizsgálata

17.45–18.00 Koncz Karolina (Szabadka):

A martonosi iskola tanulóinak testtömegindex vizsgálata

18.00–18.15 Tarján Tobolka Albina (Újvidék):

Az érintettek vizsgálata az erdőgazdálkodásban:
a kovilji-péterváradi rét különleges természeti rezervátum példáján

18.15–18.30 Margit Adrianna (Szabadka):

Az érzékszervek kvalitativ tulajdonságainak elemzése Vajdaságban

Vita, oklevélkiosztás

ÉLETTELEN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK

• Fizikai tudományok • Földtudományok • Kémiai tudományok
• Matematika- és számítástudományok • Építészmérnöki tudományok • Gépészeti tudományok
• Informatikai tudományok • Multidiszciplináris műszaki tudományok • Vegyészmérnöki tudományok
• Villamosmérnöki tudományok

Szekcióvezetők:
Dr. Simon Vilmos egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem (BME) HIT, Budapest
Dr. Lukity Tibor docens, ÚE, Műszaki Kar, Újvidék
Dr. Weiszburg Tamás docens, ELTE, Budapest
Dr. Zavargó Zoltán egyetemi tanár, ÚE, Technológiai Kar, Újvidék
Mgr. Kaszás-Lažetić Karolina, ÚE, Műszaki Kar, Újvidék
Dr. Lendák Imre docens, ÚE, Műszaki Kar, Újvidék
Dr. Nagy László egyetemi tanár, ÚE, Műszaki Kar, Újvidék
Dr. Pintér Róbert főiskolai tanár, Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka
Petkovics Ármin tudományos segédmunkatárs, Budapesti Műszaki Egyetem (BME) HIT, Budapest
Dr. Námesztovszki Zsolt docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Elnöklők: Bessenyei Szilárd (Budapest), Bálint Ádám (Szabadka)

13.30–13.45 Nagy Attila Mátyás (Budapest):

Közösségi érzékelésen alapuló tömegfelügyeleti rendszer

13.45–14.00 Mátéffy Kornél (Újvidék):

1-oktil-3-etilimidazolium bromid mint új rézkorrózió-inhibítor

14.00–14.15 Maráci Dávid (Újvidék):

Egy tiakloprid kereskedelmi készítmény eltávolítási lehetőségének vizsgálata
vizes fázisból 20% magnetittel módosított
többfalú szén nanocsövek segítségével kromatográfiás módszerrel

14.15–14.30 Máltesics Péter (Pécs):

A Bakony-Balaton Geopark idegenforgalmi elemeinek vizsgálata

14.30–14.45 Kiss Mária (Újvidék):

Regularizált diszkrét tomográfiai rekonstrukciós módszerek

14.45–15.00 Vajda Olivér (Szabadka):

Épületelemek formai kialakítása a gazdaságosság szellemében

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Máltesics Péter (Pécs), Kiss Mária (Újvidék)

15.15–15.30 Losoncz D. Tibor (Szabadka):

Szabadka védett városmagjába újonnan tervezett vegyes használatú épület
homlokzatának építészeti-vizuális indentitása

15.30–15.45 Kántor Anna-Erzsébet, Laczkó-Benedek Brigitta (Kolozsvár):

Egyenesfogú metszőkerék profilhibájának hatása a lefejtett
fogaskerék profiljára

15.45–16.00 Szabó Krisztina (Újvidék):

Flexó nyomólemezek rácspontjainak vizsgálata digitális képfeldolgozás
segítségével

16.00–16.15 Nagy Attila (Szabadka):

Építési hulladékbeton újrahasznosítása új beton adalékanyagaként

16.15–16.30 Bálint Ádám (Szabadka):

A mechatronika világa lineáris motorokkal behálózva

16.30–16.45 Martinovity Ferenc (Újvidék):

Könnyű olefinek desztillálása: propán-propilén frakcionálása
polipropilén-gyártás céljából

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Maráci Dávid (Újvidék), Mátéffy Kornél (Újvidék)

17.00–17.15 Fejes Szilveszter, Szenci Attila (Szabadka):

Fejlett technológiák alkalmazása az energiagazdálkodásban

17.15–17.30 Szarka Ede (Budapest):

A szélenergia-termelés előrejelzése

17.30–17.45 Balázs Piri Dorottya (Szabadka):

Az ember és a MOOC

17.45–18.00 Bessenyei Szilárd (Budapest):

RHex-szerű hexapod robotláb dinamikus modellezése, optimalizálása
és a láb validálására szolgáló mérőműszer fejlesztése

Vita, az oklevelek kiosztása

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK I.

• Állam- és jogtudományok • Gazdálkodás- és szervezéstudományok
• Közgazdaságtudományok • Multidiszciplináris társadalomtudományok • Szociológiai tudományok
• Politikatudományok • Pszichológiai tudományok

Szekcióvezetők:
Dr. Kiss Ferenc tudományos munkatárs, ÚE, Technológiai Kar, Újvidék
Dr. Muhi B. Béla, docens, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék
Dr. Dudás Attila docens, ÚE, Jogi Kar, Újvidék
Dr. Korhecz Tamás egyetemi tanár, Educons Egyetem, Kamanc
Dr. Grabovac Beáta docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Elnöklők: Ruzsa Ágnes (Újvidék), Mátyus Ákos (Szeged)

13.30–13.45 Bobány Dániel (Szabadka):

Érzelmi alapú döntések a gazdasági és vállalkozói folyamatokban

13.45–14.00 Kedves Tamás Róbert (Nagyvárad):

A migráció általános és mai vonatkozásai magyar emberek perspektívájában

14.00–14.15 Nagy Ilona (Szeged):

A közoktatás átstrukturálásának hatása a járási migrációra
és a térségi jövőképre

14.15–14.30 Tóth Karolina (Újvidék):

Terrorizmus mint biztonsági kihívás

14.30–14.45 Lendák-Kabók Karolina (Újvidék):

A társadalmi egyenlőtlenségek hálójában

14.45–15.00 Dukai Edit (Pécs):

Szerbia vagy Magyarország? Ösztöndíj? Külföldi tanulmányút?
Vajon ezek fontosak a továbbtanulásban/egyetemválasztásban?

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Kedves Tamás Róbert (Nagyvárad), Lendák-Kabók Karolina (Újvidék)

15.15–15.30 Balog Árpád (Szeged):

A közösség által támogatott mezőgazdaság vizsgálata
a termelők vonatkozásában

15.30–15.45 Farkas Gellért Dániel (Pécs):

Mohácsi turisztikai adottságok fejlesztése

15.45–16.00 Ruzsa Ágnes (Újvidék):

A reklámok stílusa és nyelvezete multikulturális környezetünk hálójában

16.00–16.15 Nagy Márta (Újvidék):

Migráció az Európai Unióban

16.15–16.30 Fiser Annamária (Szeged):

Döntéshozatal a játékelmélet alkalmazásával

16.30–16.45 Mátyus Ákos (Szeged):

Mitől nőnek a jegenyefák Kínában?

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Tóth Karolina (Újvidék), Fiser Annamária (Szeged)

17.00–17.15 Virág Ádám (Debrecen):

Siker mögött(i) kudarc? Szövevényes szociális szövetkezeti szektor

17.15–17.30 Kávai Zsuzsanna (Szeged):

Tévesen értelmezett empátia az önmutogatás tükrében

17.30–17.45 Flach Richárd (Pécs):

Amikor a test a szavak helyett is beszél

17.45–18.00 Kalmár Éva (Szabadka):

Érzelemkiváltó képi ingerek használata általános iskolások körében

18.00–18.15 Losonci Adrienn (Pécs):

Mikor tanulunk meg félni? – A félelem elsajátítása óvodás korban

18.15–18.30 Farkas Gellért Dániel (Pécs):

A TOKAJI BORRÉGIÓ MARKETINGJE A KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALÁN

Vita, oklevélkiosztás

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK II.

• Sporttudományok • Neveléstudományok

Szekcióvezetők:
Dr. Ivanović Josip egyetemi tanár, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Lepeš Josip docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Halasi Szabolcs tanársegéd, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Pintér Krekity Valéria docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár, ÚE, Közgazdasági Kar, Szabadka

Elnöklők: Kiss Orsolya (Pécs), Huszka Noémi (Szeged)

13.30–13.45 Vatai Éva (Pécs):

Milyen mértékben szándékoznak alkalmazható tudáshoz juttatni bennünket
tankönyveink?

13.45–14.00 Szedlár Ágnes (Újvidék):

A nyolcadik osztályos kémia tankönyvek illusztrációinak elemzése típus
és absztraktivitás szerint

14.00–14.15 Huszka Lilla (Szabadka):

Környezetvédelem a Környezetünk tantárgy keretein belül – tankönyvelemzés

14.15–14.30 Vass Dorottea (Pécs):

Az olvasás hálójában. Az olvasásszeretet kialakulását befolyásoló tényezők
különös tekintettel a hat-nyolc éves korosztály irodalmi igényére

14.30–14.45 Bojtos Brigitta (Szabadka):

Az olvasási teljesítményzavar azonosítása és fejlesztése egy olvasástanítási
módszer segítségével

14.45–15.00 Virág Ádám (Debrecen):

Iskolai mobilitás-vizsgálat keresztény roma szakkollégiumok
hallgatóinak körében

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Bojtos Brigitta (Szabadka), Szedlár Ágnes (Újvidék)

15.15–15.30 Kiss Orsolya (Pécs):

A Karamella-szigeten is túl. Interaktív társasjáték Pozsár Edit
meseregénye alapján

15.30–15.45 Huszka Noémi (Szeged):

A netgeneráció digitális kompetenciái és az oktatási folyamat kihívásai
a pedagógusok és a tanulók véleménye alapján

15.45–16.00 Horvát Leontina (Szabadka):

A multikulturális nevelés létjogosultsága és szükségessége Óbecsén

16.00–16.15 Becsei Tímea (Szabadka):

A különböző fejlesztési területekre irányuló lovas foglalkozások lehetőségei

16.15–16.30 Kovács Laura (Pécs):

A pedagógusok igényei és elvárásai

16.30–16.45 Szabó Batancs Melinda (Szabadka):

A kisiskolások táplálkozási szokásai és a fizikai aktivitásuk közötti összefüggés

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Virág Ádám (Debrecen), Horvát Leontina (Szabadka)

17.00–17.15 Szarapka Dora (Szabadka):

A családi szocializáció szerepe a viselkedészavaros gyermek fejlődésében

17.15–17.30 Bálint Adrienn (Szabadka):

A hallássérültek kommunikációs gátjai és a társadalomba való beilleszkedésük
folyamata

17.30–17.45 Nagy Lilla, Juhász Dávid (Szabadka):

A szociális megfelelési igény hatása a gyerekek környezeti attitűdjének mérése
során

17.45–18.00 Igaz Tímea (Szabadka):

Szorongó gyermekek: Magatartási és beilleszkedési zavarok 3. és 4. osztályos
alsó tagozatos tanulók körében

18.00–18.15 Kapás Mónika (Pécs):

Az értelmileg akadályozott felnőttek boldogulása a művészeti műhelyekben

Vita, oklevélkiosztás

HUMÁN I

• Művészeti és művelődéstörténeti tudományok • Nyelvtudományok • Néprajz

Szekcióvezetők:
Dr. Molnár Csikós László egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Dr. Rajsli Ilona egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Dr. Vukov Raffai Éva docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Pásztor Kicsi Mária docens, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Dr. Németh Ferenc docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Gherdán Katalin kutató, Miskolci Egyetem, Miskolc

Elnöklők: Karácsonyi Krisztina (Pécs), Sági Lívia (Újvidék)

13.30–13.45 Sós Nóra, Sörös Mónika, Szitás Teodóra (Szabadka):

Horgosi karácsonyfák állításának a szokása – Egy néprajzi kutatás
eredményeinek használata

13.45–14.00 Medve Anikó, Dudás Viktor (Szabadka):

Széchenyi István Szerbiában

14.00–14.15 Szabó Dorottya (Pécs):

Fandomok online jelhasználata

14.15–14.30 Fehér Viktor (Újvidék):

RÁKÓCZI BEHÁLÓZVA! II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori
megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján

14.30–14.45 Čekić Teodóra (Újvidék):

A monológok és a dialógusok szerepe Déry Tibor Képzelt riport
egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényében

14.45–15.00 Surányi Emese (Újvidék):

Magyartanítás a sajátos nevelési igényű tanulók aspektusából

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Čekić Teodóra (Újvidék), Szabó Dorottya (Pécs)

15.15–15.30 Karácsonyi Krisztina (Pécs):

A pre-D nem birtokosi pozíció

15.30–15.45 Sági Lívia (Újvidék):

A szórend elsajátítása a magyar nyelvben

15.45–16.00 Ouma Linda (Pécs):

Az univerzális sorrend megsértése a morfológiában

16.00–16.15 Szalma Brigitta (Újvidék):

A „Szeretet himnuszának” diakrón elemzése a magyar bibliafordításokban

16.15–16.30 Józó Andrea (Újvidék):

Szójátékok a reklámban

Vita, oklevélkiosztás

HUMÁN II

• Irodalomtudományok

Szekcióvezetők:
Dr. Virág Zoltán egyetemi docens, SZTE, BTK, Szeged
Dr. Hózsa Éva egyetemi tanár, ÚE, MTTK, Szabadka–ÚE, BTK, Magyar Tanszék Újvidék
Dr. Csányi Erzsébet egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Dr. Horváth Futó Hargita egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Elnöklők: Lábadi Dávid (Újvidék), Kovács Hédi (Újvidék)

13.30–13.45 Patyerek Réka (Újvidék):

„Én ordítoztam a dobozban” A női és a férfi szexualitás Tolnai Ottó műveiben

13.45–14.00 Rizsányi Attila (Újvidék):

Az idegenségtapasztalat Bethlen Miklós peregrinációjának elbeszélésében

14.00–14.15 Szalma Judit (Újvidék):

Épülő önarckép

14.15–14.30 Palásthy Krisztina (Pécs):

Bizonnyal esmérjük-e?

14.30–14.45 Rétfalvi P. Zsófia (Pécs):

Megbízhatatlan álmok

14.45–15.00 Slezák Lázár (Újvidék):

Apokalipszisképzetek Pilinszky János lírájában

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Rizsányi Attila (Újvidék), Rétfalvi P. Zsófia (Pécs)

15.15–15.30 Kocsis Lenke (Újvidék):

Exotextuális marker-háló Térey János A Legkisebb Jégkorszak
című verses regényében

15.30–15.45 Lábadi Dávid (Újvidék):

A művészet szerepe a 20-21. századi utópisztikus szövegekben
és az irodalomtanítás távlatai

15.45–16.00 Szögi Henrietta (Újvidék):

„Vadnak születtünk” A lázadás motívuma Fenyvesi Ottó költészetében

16.00–16.15 Branczeiz Anna (Budapest):

Aligha több, mint egy „kapcsolati háló”. Az amerikai vallomásos iskoláról

16.15–16.30 Kecskés Ildikó (Újvidék):

Intertextuális alakzatok, ekvivalencia, idegenség ‒ Végel László
Neoplanta című városregényének szerb fordítása

16.30–16.45 Csáki Edina (Újvidék):

Várakozások hálójában

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Kecskés Ildikó (Újvidék), Csáki Edina (Újvidék)

17.00–17.15 Vörös Eszter (Pécs):

J. D. Salinger „The Catcher in the Rye” című regénye mint Bildungsroman

17.15–17.30 Kovács Hédi (Újvidék):

A műfajok átjárhatóságának aspektusai és az individuummá válás
lehetetlenségének tényezői Háy János prózájában

17.30–17.45 Kulcsár Sarolta (Újvidék):

A szeretet ösvényén járva… – Az örökbefogadott gyermek életútja
Tóth Krisztina meséje nyomán

17.45–18.00 Szarvas Melinda (Jyväskylä):

Kísérlet a vajdasági magyar irodalom kezdetének vizsgálatára a kulturális
evolúció elméletén keresztül

18.00–18.15 Domokos Gyöngyi (Pécs):

Horatius narratívái

Vita, oklevélkiosztás

HUMÁN III.

• Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
• Média- és multidiszciplináris bölcsészettudományok • Történelemtudományok
• Filozófia

Szekcióvezetők:
Dr. Györe Zoltán egyetemi tanár, ÚE, BTK, Történelem Tanszék, Újvidék
Dr. Ispánovics Csapó Julianna egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
Dr. Novák Anikó docens, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
Beke Ottó, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Toldi Éva egyetemi tanár, ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék

Elnöklők: Mogyorósi Renátó (Pécs), Horváth Klaudia (Pécs)

13.30–13.45 Pálfi Ádám (Pécs):

Valóság, netán fikció? – Pannonia inferior amphiteatrumai
az újabb kutatások tükrében

13.45–14.00 Dombrovszki Áron (Budapest):

A fiktív karakterek és a lehetséges világok metafizikája

14.00–14.15 Antalovics Péter (Újvidék):

A disztópia tárgya. Arthur C. Clarke Földfény című regényének és Duncan Jones
Hold című filmjének összehasonlító elemzése

14.15–14.30 Ignácz Ágoston (Pécs):

Trónok harca – A Képes Krónika két fejezetének elemzése néhány kortárs
forrás tükrében

14.30–14.45 Fehér Viktor (Újvidék):

Rákóczi behálózva! (II. Rákóczi Ferenc kultuszának történelmi és jelenkori
megnyilvánulási formái egy Facebook-idővonal példáján)

14.45–15.00 Zelena dr. András (Budapest):

Az újmédia-web2.0 és a közösségi gyász

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Antalovics Péter (Újvidék), Dombrovszki Áron (Budapest)

15.15–15.30 Horváth Klaudia (Pécs):

Antiklove.hu – Varázsgemmák Aphrodité ábrázolásával

15.30–15.45 Csondor Soma (Pécs):

Férfi kezek a női intim szférában

15.45–16.00 Mogyorósi Renátó (Pécs):

Kelet-Közép-Európa dinasztikus kapcsolatrendszere a visegrádi
királytalálkozó tükrében

16.00–16.15 Radnai Dániel (Pécs):

Központok és összekötők a Bágy mentén – A jó palócok hálózata

16.15–16.30 Ternovácz Dániel (Szeged):

Múlt-reprezentáció, narráció, identitás a kortárs szerb filmben

16.30–16.45 Várdai Levente (Pécs):

A levente és a cserkészet hasonló és eltérő elemei

Vita, oklevélkiosztás

MŰVÉSZETEK

• Film- és videoművészet • Képzőművészet • Multimédia
• Színházművészet • Tánc- és mozdulatművészet • Zeneművészet

Szekcióvezetők:
Hernyák György egyetemi tanár, ÚE, Művészeti Akadémia, Újvidék
Dr. Görög Noémi docens, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Dr. Samu János Vilmos, ÚE, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
Mgr. Lázár Tibor festőművész, Bolyai Gimnázium, Zenta

Elnöklők: Szenti Lilla (Újvidék), Kincses Endre (Pécs)

13.30–13.45 Juhász Péter (Pécs):

A kritika kritikája – avagy rehab az epikus színházi néző felszabadulásáról

13.45–14.00 Maletaški Krisztina, Subašić Dunja (Újvidék):

(h)ÁLO’!

14.00–14.15 Huszár Emese (Pécs):

Tojástartó design

14.15–14.30 Búrány Renáta, Varga Kitti Klaudia, Lassú Melánia (Szabadka):

Hogyan készül egy festmény? (Hommage à Frida Kahlo)

14.30–14.45 Rác Gyöngyike (Újvidék):

Image search: art

14.45–15.00 Vass Szabolcs (Újvidék):

Rokon Ilonka Copyright

15.00–15.15 Szünet

Elnöklők: Huszár Emese (Pécs), Rác Gyöngyike (Újvidék)

15.15–15.30 Kiss Natália (Újvidék):

H-ÁLOM

15.30–15.45 Monyov Glória (Újvidék):

Szövött szituáció

15.45–16.00 Somorai Renáta (Pécs):

Áthatás

16.00–16.15 Kincses Endre (Pécs):

Válasz Pilinszkytől

16.15–16.30 Szabó Kornélia (Újvidék):

Deformáció-háló

16.30–16.45 Szenti Lilla (Újvidék):

Háló

16.45–17.00 Szünet

Elnöklők: Vass Szabolcs (Újvidék), Varga Kitti Klaudia (Szabadka)

17.00–17.15 Klájó Adrián (Újvidék):

Térintervenció

17.15–17.30 Székely Beáta (Újvidék):

Ilyennek lenni…

17.30–17.45 Berta Csongor, Pásztor-Kicsi Gergely, Ricz Ármin (Újvidék):

/verziók

17.45–18.00 Paul Dávid (Szabadka):

Gaál Ferenc élete és munkássága

18.00–18.15 Kóródi Lilla, Csóka Szabolcs, Szakács Tamás, Szalai Natasa (Szabadka):

Találkozás cisz-mollban

18.15–18.30 Brestyánszki Bernadett, Brestyánszki Dína, Urvi Vora, Koór Gréta (Szeged):

Nadiya

18.30–18.45 Szokola Igor (Újvidék):

Fényháló

18.45–19.00 Kocsis Lenke (Újvidék):

Egy légüres tér anatómiája

Vita, oklevélkiosztás

ÜNNEPÉLYES KONFERENCIAZÁRÁS

19.00–19.30 MENTORI ÉRTEKEZLET (tanácsterem)

19.30–20.30 A KRISTÁLYGÖMB DÍJ ÁTADÁSA Pápista Zsoltnak (amfiteátrum)

KONFERENCIA-KIÉRTÉKELÉS, OKLEVÉLKIOSZTÁS

21.00–01.00 TDK-BULI (Újvidéki Színház, Művészklub)

2016. november 20. (vasárnap)

Doktorandusz-műhely

Helyszín: Újvidék, Vojvode Mišića 1., udvari szárny, Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Tudósklub

10.00–14.00 NYOM-KÖVETÉS 2.
– humántudományi doktorandusz-műhely
(a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete és a Doktoranduszok Országos Szövetsége
Irodalomtudományi Osztálya irodalomtudományi műhely-konferenciája)